Analys

Investeringsstödet – stor efterfrågan på nyproducerade lägenheter både från hyresgäster och investerare

Hyresrättsprojekt med investeringsstöd upplevs som en mycket attraktiv investeringsmöjlighet för många av marknadens aktörer. Aktören får en produkt med en säker löpande real avkastning som kan likställas med en 15-årig obligation. Framförallt är det nationella och internationella institutionella investerare som varit mest aktiva. Som ett resultat av detta ser vi lägre yielder på projekt med investeringsstöd än utan.

I slutet av 2019 beslutade regeringen om delvis nya regler för investeringsstödet och dessa gäller sedan den första februari år 2020. Ett krav för beviljat investeringsstöd är att hyressättningen följer den så kallade normhyran. Stödet kan även höjas med 75% genom en så kallad energibonus om byggnadens energianvändning motsvarar högst 56% av Boverkets BBR 22. Investeringsstödet kan maximalt utgå med 10 miljoner euro för ett projekt och kostnaderna för ett projekt får maximalt uppgå till 20 miljoner euro.

För oss har det varit viktigt göra det möjligt för fler att komma in på bostadsmarknaden och att skapa långsiktiga förutsättningar för branschens aktörer. Nu har vi tagit beslut om ett investeringsstöd i en effektivare form riktat till hela landet som kommer bidra till att fler energieffektiva hyresrätter och bostäder för studerande byggs, säger bostadsminister Per Bolund Citat ur Finansdepartementets pressmeddelande 2019-12-19).

Syftet med stödet är att det skall byggas fler hyresbostäder i Sverige och framförallt mindre lägenheter. Stödet är utformat så att för lägenheter med ytor upptill 35 kvm utgår 100% av det så kallade grundbeloppet. För ytor mellan 35 till 70 kvadratmeter utgår 50% av stödet och ytor på över 70 kvadratmeter är ej berättigade till stöd. Storleken på grundbeloppet beror var projektet är beläget, här har Boverket delat in Sverige i tre regioner;

  • Stockholmsregionen, där man räknar med en normhyra om 1.550 kronor.
  • Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmöregionerna, övriga kommuner med varaktig befolkningstillväxt samt övriga landets storkommuner utanför Stockholmsregionen där man räknar med en normhyra om 1.450 kronor.
  • Övriga landet, där man räknar med en normhyra om 1.350 kronor.

För år 2020 fanns 2,1 miljarder kronor i anslagna medel till investeringsstöd för hyresrätter och bostäder för studerande, och från och med i år och framåt så ökar anslaget till ca 3 miljarder kronor årligen.

Det statliga investeringsstödet för nyproducerade hyreslägenheter resulterar i en lägre hyreskostnad för hyresgästen under 15 år, vilket är mycket attraktivt. För fastighetsägarna leder detta troligtvis till en lägre omsättning av hyresgäster och därmed mindre slitage och vakanser vilket resulterar i lägre driftskostnader, säger Pär Johansson, Partner på transaktionsrådgivningsfirman Angermann.

Vi på Angermann ser en fortsatt stark efterfrågan på denna typ av projekt under de närmaste åren då vi fortsatt kommer verka i en lågräntemiljö. Mer kapital allokeras till fastighetsinvesteringar och hyresrättsfastigheter ses som en förhållandevis säker investering.

 

Läs mer om ett projekt där Angermann agerat rådgivare i en transaktion med investeringsstöd

 

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare