analys

Efterfrågan på logistikfastigheter fortsätter att öka bland investerare

E-handelns tillväxt och förändrade konsumtionsbeteenden är starkt bidragande till utvecklingen där vi som konsumenter handlar alltmer på nätet och kräver snabbare och smidigare leveranser. Det osäkra läget i världen, både i pandemins spår och den aktuella situationen i Ukraina, gör att allt fler aktörer väljer att förändra sina leveranskedjor och omlokalisera sina verksamheter för att säkra sina leveranser ut till kund. Detta genom att etablera produktion eller mellanlager i Sverige, vilket i sin tur innebär ett ytterligare tryck på marknaden för logistikfastigheter.

Störst efterfrågan hos investerare och hyresgäster finns bland moderna, miljömärkta logistikanläggningar med hög grad av flexibilitet. Gärna etableringsbar mark för att själv bestämma förutsättningarna efter egna preferenser. Skenande elpriser och hållbarhet i fokus gör att hållbara energieffektiva byggnadslösningar är mer än aktuellt, där vi kommer se betydligt mer av solcellslösningar och hållbara byggnadsmaterial.

Exploateringen av befintliga logistikområden har skett mycket snabbt, vilket gjort att detaljplanelagd mark har blivit en bristvara och därmed ökat prisnivåerna till rekordnivåer. Bristen på tillgänglig mark har även lett till att nya geografiska lägen uppstått för logistikfastigheter längs med större trafikerade vägar och gärna med närhet till hamnar och tågförbindelser.

Den ökande efterfrågan på moderna logistikfastigheter i goda geografiska lägen och de låga vakanserna har drivit hyresnivåerna uppåt och direktavkastningskraven från fastighetsinvesterarna nedåt, vilket de senaste åren ökat prisnivåerna kraftigt. Huruvida framtiden ter sig är dock svår att förutsäga men vi spår en ljus framtid för lager och logistik. Den stigande inflationen kan komma att påverka hushållens köpkraft negativt men det faktum att omställningen från butikshandel till e-handel sker i sådan explosiv takt, kommer efterfrågan på logistikytor kvarstå och intresset för att investera fortsatt vara stort.

Angermann har varit rådgivare i flera spännande försäljningar inom logistiksegmentet och i början av april i år hade Catena invigning av sin nya stora byggnation i Stockholm Syd där de förvärvat 450 000 kvadratmeter mark och där Angermann har varit rådgivare åt säljaren.

 

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare