Analys

Fortsatt stort utländskt intresse för svenska fastigheter

Sverige upplevs fortsatt attraktivt för att investera i, tack vare dess stabila politiska klimat, transparens och förhållandevis starka ekonomiska fundament, speciellt med en industriexport som går bra.

Vi på Angermann har under den senaste månaden varit i dialog med ett 30-tal utländska investerare och noterar med glädje att det fortsatt finns ett stort intresse för svenska fastigheter. Med de nya marknadsförutsättningarna förblir utländska investerare fortsatt lockade av möjligheterna som erbjuds här.

Nyproducerade logistikfastigheter i rätt lägen är fortsatt det mest eftertraktade segmentet för utländska investerare. Den ökande betydelsen av e-handel och behovet av effektiv logistikinfrastruktur har bibehållit intresset trots de utmaningar som finns på marknaden. Stark hyresutveckling och fortsatt låga vakanser på de flesta orter, driver det internationella intresset för denna sektor. Det är värt att notera att miljöcertifierade logistikfastigheter har blivit ett krav bland utländska fonder.

Efterfrågan finns även för spekulativa utvecklingsprojekt med uthyrningsrisk där projekt förvärvas i forward funding-/commitmentstrukturer. Flertalet investerare har kapital som kräver högre avkastning på sitt kapital så då passar denna typ av projekt perfekt.

Brist på detaljplanelagd mark för logistik inom logistiktriangeln, särskilt i Skåne och Göteborg, utgör fortfarande en utmaning för nya etableringar. Byggrättsvärdena inom sektorn har varit motståndskraftiga, delvis på grund av ett begränsat utbud samt stigande hyror. Detta skiljer sig markant från den betydande värdenedgången vi sett på exempelvis bostadsbyggrätter.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller vill ha ytterligare information.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare