analys

Forward Funding – en finansieringslösning här för att stanna

Vad finns det för fördelar med Forward Funding i jämförelse med andra finansieringslösningar?
Den stora fördelen för säljaren är att ansvaret för att finansiera projektet övergår till köparen. Detta betyder att projektutvecklaren ej behöver arrangera ett byggnadskreditiv eller allokera medel till finansiering utan att hela projektet hamnar utanför dess balansräkning, vilket har en positiv inverkan på finansiella nyckeltal med mera. Som ett resultat av detta skapas finansiella förutsättningar för att driva flera parallella projekt samtidigt.

Vad kan det finnas för nackdelar eller risker med Forward Funding?
Den formella nackdelen är att du frånträder ägandet av fastigheten/projektet. Med ett rätt strukturerat projekt så kommer säljaren fortsatt ha full insyn i projektet, och den dagliga verksamheten kan fortsätta som om projektet drivs i ”egen regi”.

När lämpar det sig att använda Forward Funding som finansieringslösning?
När det underliggande projekt lockar institutionellt kapital då dessa aktörer har de finansiella resurserna att fullfölja sina åtaganden gentemot säljaren och entreprenören samt att deras goda rating resulterar i lägre finansiella kostnader

Vad ställer Forward Funding för specifika krav på säljaren?
Det gäller att köpare av projektet upplever att säljaren har den kunskapen, kapacitet och de erfarenheter som krävs för att kunna leverera ett nyckelfärdigt projekt i enlighet med de specifikationer som parterna har kommit överens om, och i avtalad tid. Om säljaren upplevs för svag så kan detta kompenseras av att projektet drivs av en väletablerad byggentreprenör som har kunskapen och den finansiella stabiliteten för att genomföra projektet. Det skall med andra ord inte föreligga några risker att entreprenören ej kan fullfölja sina åtaganden…

Vad tror du är framtidens finansieringslösningar?
Jag tror att olika typer av forward-lösningar är här för att stanna! Detta då strukturen erbjuder det bästa av kombinationer genom projektutvecklarens kompetens att arbeta i tidiga skeden, från detaljplaneskedet via projektering och byggnation till köparens finansiella styrka, långsiktighet i ägande och förvaltning. Det är med andra ord en affärslösning där båda parter är vinnare och kan fokusera på sin kärnaffär.

 

Om Pär Johansson
Pär har under 25 år varit ansvarig för och deltagit i fastighetstransaktioner till ett värde om cirka 12 miljarder kronor. Han besitter en gedigen erfarenhet från fastighetsmarknaden i kombination med finans och bankerfarenhet från Nordea, samt projektutveckling från NCC, fastighetsförvaltning och transaktioner från Skandrenting och RBS Nordisk Renting.

 

 

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare