analys

Månadsanalys Februari 2022

Efter en turbulent start på det nya året med ett osäkert säkerhetspolitiskt läge med Rysslands militära upprustning samt rekordhöga elpriser ser vi en positiv utveckling med slopade restriktioner och en fortsatt stark fastighetsmarknad.

Under 2021 steg fastighetsindexet med 49,3 % vilket är klart högre än börsen generellt vilket tyder på en fortsatt stark tilltro till marknaden. 2021 var ett rekordår för transaktionsmarknaden och vi har goda anledningar att tro att även 2022 kommer bli ett mycket bra år då investeringsviljan är fortsatt hög. Men börsen har inlett året skakigt, mycket på grund av en ökande inflation och en oro för efterföljande räntehöjningar. Ökade byggnadspriser har också skapat en osäkerhet bland fastighetsutvecklare, i synnerhet inom bostadssegmentet då investeringsstödet slopades vid årsskiftet.

Trots en del orosmoln går marknaden på högvarv och alltmer utländskt kapital söker sig till den svenska fastighetsbranschen, inte minst inom logistik. Vi ser en allt högre efterfrågan på logistikmark då många internationella aktörer vill etablera sig på den svenska marknaden. Exploateringen av befintliga logistikområden har skett mycket snabbt vilket gjort att landbanken för detaljplanelagd mark för har sinat snabbt. På så sätt har priserna på mark pressats upp­­­ storstadsområdena och drivit på utvecklingen av nya logistikområden, främst i Mälardalen. Vi förutspår att tillgången till mark kommer att vara fortsatt låg de kommande åren då lagstiftning från både nationell- och EU-nivå försvårar exploatering på grund av artskydd och preserverande av jordbruksmark.

Inom bostadssegmentet har vi sett att hyresrätternas attraktivitet i vissa fall överglänst bostadsrätter vilket har resulterat i rekordlåga avkastningsnivåer och högre kvadratmeterpriser. Investeringar i reala tillgångar blir prioriterade och är idag det enda alternativet till börsen vilket ger en inflationssäkring mot en eventuell kommande inflation. Ett frågetecken är om det slopade investeringsstödet och stigande räntor kommer ha en inverkan på bostadspriserna eller om vi kommer få se fortsatta prisuppgångar under året.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare