Analys

Säljarrevers – en klassiker som nu gör comeback?

Historiskt sett så har säljrevers varit ett ganska vanligt förekommande instrument vid försäljning av fastigheter. Det var i många fall en förutsättning för att köparen skulle kunna genomföra förvärvet.

Vi återvänder till 2022 som hittills har varit ett turbulent år. Trots orosmoln med det säkerhetspolitiska läget i Europa, skenande energipriser, hög inflation och stigande räntor så ser vi att det fortsatt är möjligt att genomföra fastighetsaffärer och att intresset fortfarande finns dock är det en betydligt lägre transaktionsvolym än vad vi sett under senare år. I svårare tider så ställs man på prov att vara mer kreativ och tänka lite utanför boxen. Det är inte alltid man behöver komma fram till nya lösningar utan det går och att ta fram gamla beprövande instrument ur byrålådan, damma av dem och se om de kan bidra till att öka möjligheterna till att genomföra en affär.

Säljarreverser innebär ett avtal mellan säljare och köpare där säljaren agerar långivare. Köparen betalar en del av köpeskillingen direkt och lånar resterande del av säljaren under en begränsad tidsperiod för att förbättra likviditeten i affären. Den säljande parten bidrar därmed till att realisera affären och tillsammans kommer de överens om villkor för säljarreversen som belopp, ränta, löptid och säkerheter. Beloppet för säljarrevers kan omfatta en andel om cirka 10-20% av den totala köpeskillingen och används som ett komplement till traditionell finansiering.

För säljande part är det ett effektivt tillvägagångsätt att få affären att hända samtidigt som denne kan få en förmånlig ränta på sitt kapital om det kortsiktigt inte finns ett behov i den egna verksamheten. För köpande part är det ett bra alternativ för att hantera sitt kapital på ett effektivt sätt, då hela köpeskillingen inte behöver betalas vid tillträde av fastigheten.  Detta är en bra lösning för att genomföra en affär när övriga finansieringslösningar inte riktigt når ända fram.

Vad som är viktigt att poängtera är att kassaflödet i fastigheten och genomförande av affärsplanen som exempelvis hyresgästanpassningar och uthyrning av vakanta ytor med marginal skall kunna tillgodose räntebetalningar och lösen av reversen så att risken är begränsad för säljaren och att en redan bra affär med hjälp av en revers blir bättre.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare