analys

Samhällsfastigheter – safe haven i pandemitider

Årets första kvartal börjar närma sig sitt slut och vi kan inte annat än konstatera att det är fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden i Sverige. 

I ett år har vi levt med pandemin och många aktörer inom fastighetsbranschen har visat sig vara snabbfotade och anpassat sig till ”det nya normala” och har med bibehållet fokus navigerat enligt de nya förutsättningarna. Kreativiteten är hög som svar på pandemins förändrade förutsättningar där exempelvis viljan att omvandla och konvertera kontor till passande alternativanvändningar är hög. Förändrade konsumtionsmönster och minskat footfall i köpcentrum och inom statshandeln har ställt allt högre krav på logistikmarknaden, där många aktörer letar last mile för att tillgodose kundernas ökade efterfrågan. Trycket på nybyggda hyresbostäder är fortsatt högt .

Efterfrågan för säkra samhällsfastigheter växer sig allt starkare och marknaden värdesätter samhällsfastigheter allt högre och vi har noterat prisrekord inom segmentet under pandemiåret. De långa och kontinuerliga hyresavtalen med finansiellt stabila hyresgäster har ökat i attraktivitet i dessa osäkra tider för investerarna.

De större samhällsrelaterade transaktionerna inom det första kvartalet utgörs bland annat av Inteas förvärv av Niagara 2 (Malmö) och Campus Kristianstad för motsvarande 1,6 miljarder kronor.  Därefter följt av Genova som nyligen meddelande att företaget har förvärvat fyra samhällsfastigheter för 970 miljoner kronor. Köpeskillingen avseende förvärvet av fastigheten Kattrumpstullen 1 (Alba Nova) i Stockholm mellan de två statliga jättarna SFV och Akademiska hus klargjordes även under det första kvartalet. Priset uppgick till 2,2 miljarder kronor.

Samhällsfastigheter är ett segment som påvisar stora underskott på moderna lokaler och boenden i olika former. Vilket gör att nybyggda, likväl som äldre samhällsbyggnader av god standard sällan har vakanta ytor i någon större omfattning.  På grund av den demografiska utvecklingen och samhällets utveckling i stort så kommer det finnas en stor efterfrågan på dessa fastigheter inom en överskådlig framtid. Nya äldreboenden och skolor kommer framförallt behövas framöver men även LSS-boenden samt lokaler för andra offentliga verksamheter.

Frågan kvarstår dock vilka de långsiktiga effekterna kommer att vara för fastighetsbranschen när vi lämnar pandemin bakom oss. Vi upplever att allt fler investerare söker stabila investeringar inom samhällsfastigheter och efterfrågan på bostäder och byggrätter fortsätter att vara väldigt hög, trender vi inte ser avta inom den närmsta framtiden. Vi noterar en stark tro på en marknad med goda framtidsutsikter där många aktörer står redo, att inte bara utöka sina portföljer inom samhällsfastigheter, utan också att expandera till detta segment om man inte tidigare varit aktiv inom det.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare