Analys

Team Angermann önskar alla kunder och samarbetspartners en Glad Påsk

Det har varit ett stökigt första kvartal med fortsatta räntehöjningar, en bestående hög inflation och viss turbulens i den globala banksektorn.

Vi gick in i januari månad med en försiktig optimism om framtiden. Inflationssiffrorna för januari sjönk något mer än väntat, tillsammans med svaga detaljhandelsiffror och lägre lönetillväxt, vilket gav förhoppningen om att påtagligt stigande räntor äntligen börjat ge effekt. Inflationen för februari följde dock inte trenden för januari, utan steg tillsammans med starkare siffror för både detaljhandel och sysselsättning.

Mars månad har varit särskilt turbulent för bankmarknaden, med kollapser och räddningsaktioner. Startskottet var den amerikanska nischbanken Silicon Valley Banks kollaps, den största i USA:s banksystem på tio år. Därefter räddades den globala storbanken Credit Suisse undan genom ett uppköp av konkurrenten UBS. Vad som är viktigt att komma ihåg är att idag är banksektorn betydligt mer reglerad och finansiellt stabil än vid den globala finanskrisen 2008. Risken för en ny finanskris är därmed väsentligt lägre och det bevisas genom centralbankernas snabba och resoluta agerande denna gång. Om man skall hitta något positivt i detta är att det går upp för centralbankerna nu att snabba räntehöjningar skakar om systemet och att vi ser de ger resultat.

En riktigt god nyhet är dock att inflationen äntligen verkar backa i både Eurozonen och USA. Sveriges inflationstakt är dock fortfarande långt över målet men det känns som att räntetoppen nu är nära och då har vi förhoppningsvis bara någon räntehöjning kvar från Riksbanken.
På fastighetsmarknaden ser vi som förutspått för 2023 en stor närvaro av institutioner, fonder, privatpersoner och utländskt kapital av opportunistisk karaktär som köpare medan noterade fastighetsbolag är framförallt säljare. Antal affärer som når avslut är fortsatt mycket låg och vi ser många processer/dialoger som inte går i mål. Säljare och köpare är fortsatt en bit från varandra och nu med en ännu högre finansieringskostnad för merparten av potentiella köpare så kvarstår den till stor del trots nedskrivningar av fastighetsvärdena.

Med förhoppning om att vi är på toppen av både ränte- och inflationsberget så reducerar det den stora osäkerhetsfaktorn vi fått leva med sedan ett drygt år tillbaka. Så snart tar vi förhoppningsvis ett stort steg närmare en ökad aktivitet på fastighetsmarknaden, för gott om kapital finns det som vill allokeras till fastigheter och att hyresintäkterna från kommersiella fastigheter ger en bra hedge mot inflationen har vi nu sett bevis på.

Vi vill passa på att önska er en riktigt fin påskhelg med god mat och gott sällskap.

 

Team Angermann

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare