Analys

Transaktionsåret 2020 – turbulent vår men optimism i sikte

Ja, vilket år det blev… Efter en stark inledning på året, där såväl nationellt som internationellt kapital letade investeringsmöjligheter i fastigheter över hela Sverige så drogs snaran åt när pandemin överraskade oss i mars. I början reagerade marknaden med stor försiktighet och osäkerhet men när vi gick in i hösten hade marknaden stabiliserat sig och många agerade enligt principen Business as usual.

Aktiemarknaden reagerade initialt med en kraftfull nedgång men har därefter återhämtat sig efter omfattande stimulanspaket och andra finansiella åtgärder i kombination med att marknaden ser fortsatt låga räntor över de närmaste åren.

En trend som har förstärkts under pandemin är att marknaden har sökt sig mot mer defensiva investeringar som bostäder och samhällsfastigheter. Hyresbostäder både befintliga likväl som nyproducerade eller sk. forward affärer har rönt ett stort intresse från både nationella och internationella investerare. Något som har bidragit till intresset för nyproducerade hyresrätter är investeringsstödet som skapar möjligheter för bostadsutvecklarna och uppskattas av investerarna. Efterfrågan på samhällsfastigheter är fortsatt het, men är en mindre del av den totala transaktionsmarknaden. En ökning i transaktioner framöver kan ses om regioner och kommuner kommer att i ökad omfattning sälja delar av sina fastigheter för att hantera de finansiella utmaningarna efter pandemin.

Ett segment som visat sig vara särskilt utsatt under året är kontorsfastigheter. Här tvista de lärde om hur efterfrågan på kontor kommer utvecklas framöver. En möjlig utveckling kan vara att hyresgästerna vill vara mer flexibla och teckna kortare hyresavtal för mindre kontorsytor än vilket tidigare varit fallet och skapa ett antal hubbar i kommunikativa lägen i stället för ett kontor.

Pandemin har dubblat och påskyndat utvecklingen av tech och e-handeln. Lager och industri har fått en yieldkompression till följd av detta då marknaden har insett att trenden med e-handel inte längre är en trend utan verklighet.

Att vi verkar i en global kontext har blivit allt mer tydligt under året. Inte bara genom spridningen av Covid-19 utan även USA-valet, Brexit och Kina är några exempel på ämnen som har varit orosmoln och som både direkt och indirekt påverkat vår nationella ekonomi.

Vi går mot årets mörkaste dagar men snart vänder det och ett ljus i mörkret är de goda nyheterna om vaccin och vi avslutar året optimistiska. Sammanfattningsvis blev årets resultat över förväntan för fastighetsbranschen och god återhämtning för svensk ekonomi väntas redan under nästa år. Vi blickar fortsatt framåt mot år 2021 och ser redan nu spännande affärsmöjligheter.

Önskar alla en god jul och ett riktigt gott nytt år!

 

Claes Virgin, Managing Partner 

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare