analys

Uppstart – transaktionsåret 2021

2021 ser ut att bli hoppfullhetens år med en återhämtande ekonomi och en fortsatt distribuering av vaccinet i Sverige och världen över. Presidentskiftet i USA kan till stor del bidra till en stabilare och säkrare omvärld med förhoppning om att de tidigare så goda samarbetet mellan USA och Europa får en nystart och förstärks.

OMX Stockholm visar på en fortsatt tydlig uppgång och januari månad inleder med starka siffror som vittnar om en tro på en förhoppningsfull framtid. Arbetslösheten uppgick till motsvarande 7,7 % i SCB senaste mätning och påvisar en ökning jämfört med samma period föregående år. Tydliga signaler från regeringen visar på fortsatt stöd och att kontinuerliga permitteringar kommer fortsätta under en tid framöver.

Fastigheter förblir fortsatt ett starkt och växande investeringsalternativ, där framförallt bostäder är det dominerande fastighetssegmentet med motsvarande en tredjedel av den totala transaktionsvolymen för 2020 om 188 miljarder kronor. 2021 har startat precis på samma sätt som slutet av 2020, med att till stor del domineras bostadsfastigheter. Ränteläget är oförändrad sedan början av december och dagens låga räntenivå kommer fortsatt bidra till att allt fler investerare kommer leta efter affärsmöjligheter på den svenska fastighetsmarknaden.

Resultatet för 2020 blev över förväntan för många fastighetsbolag med en fortsatt god likviditet i marknaden och höga transaktionsvolymer. Med den positiva undertonen som vaccinen ger oss så spår man en god återhämtning för svensk ekonomi redan under detta år. Vi blickar fortsatt framåt och ser fram emot ett spännande år tillsammans med er!

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare