analys

Vi blickar fortsatt framåt och ser fram emot en spännande höst

De flesta av oss lämnar en härlig och skön sommar bakom oss som har präglats av både positiva och negativa nyheter här i Sverige och från vår omvärld. De längre räntorna gick ner under sommaren men har under senaste veckorna rört sig uppåt igen vilket också har påverkat börsen i motsatt riktning. Det huvudsakliga skälet den senare tidens rörelser är att man tror att inflationen blir högre än man tidigare trott vilket kommer resultera i högre och snabbare räntehöjningar från centralbankerna under hösten. Utmaningen här för centralbankerna är att hantera den höga inflationen med räntevapnet samtidigt som vi sannolikt går mot en lågkonjunktur där just högre räntor är kontraproduktivt. Marknaden har till stor del diskonterat dessa räntehöjningar som i ett historiskt perspektiv kommer ske under en mycket kort period och toppa i början av 2023.

Jämfört med tidigare kriser som den i början av 90-talet och 2008, som var finansiellt drivna så är likviditeten i marknaden fortsatt god Idag och bankerna är finansiellt stabila. Detta borgar för att vi kommer se en snabbare återhämtning i antal transaktioner för kommersiella fastigheter än tidigare kriser. Det som vi ser framför oss är att köpare och säljare hittar varandra prismässigt under de nya marknadsförutsättningarna.

I tider av hög inflation är investeringar i reala tillgångar så som fastigheter ett attraktivt alternativ eftersom de erbjuder ett gott skydd mot inflation. Det är särskilt fördelaktigt för ägare av kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter, där hyrestillväxten följer inflationen hyggligt transparent över tiden. Till följd av detta så är fortsatt betydande kapital som allokeras till fastigheter och söker investeringsmöjligheter och då primärt till fastigheter som idag genererar kassaflöden. Som ett tydligt bevis på detta så har transaktionsmarknaden varit relativt stark under våren med god volym.

Med det sagt så kommer marknaden i större utsträckning vara mer avvaktande för projektfastigheter med sk. forwardstrukturer som bla skall hantera högre byggpriser och vi tänker då primärt på bostadsegmentet. När det gäller lager/logistik både befintliga fastigheter likväl som byggrätter så råder en fortsatt stor efterfrågan med en oförändrad optimism från flertalet aktörer inom detta segment. Här kommer utmaning vara att få fram attraktiva byggrätter då efterfrågan kommer vara större än utbudet framöver.

Vi blickar fortsatt framåt och ser fram emot en spännande höst tillsammans med er!

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare