SEKRETESSINFORMATION

Angermann anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter så att du kan känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter, förutsatt att det inte krävs för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt.

När du använder vår webbplats lagrar vi data av säkerhetsskäl. Datan kan innefatta din internetleverantör, den webbplats från vilken du länkat, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress.

Denna information kan komma att användas för statistiska ändamål. Enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgifts-bestämmelser följs.

Insamling och hantering av personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet; t.ex. namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Det kan också innefatta kundnummer, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter såsom IP-nummer, om de kan kopplas till en fysisk person.

Vi följer Svenska Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in de personuppgifter som du själv lämnar när du registrerar dig, fyller i formulär, skickar e-post, beställer produkter, gör förfrågningar om beställt material eller liknande. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Delning av uppgifter till tredje part

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med följande externa parter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Siteground

Digital Ocean, (SiteGround Spain S.L Calle de Prim 19,28004 Madrid, Spain) erbjuder molnbaserad hosting, med specialisering inom specialiserade inom drift av högtrafikerade tjänster. Läs mer om Sitegrounds personuppgiftshantering.

Mailchimp

Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. USA) är ett verktyg som vi använder för att skicka ut viktiga meddelanden och marknadsinformation till samarbetspartners samt befintliga och potentiella kunder.

När du tillhandahåller dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att lagra dessa i denna tjänst för att skicka viktig information och/eller marknadsinformation till dig.

Övriga Parter

Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Vår målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. I vissa fall kan dina uppgifter komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer.

Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES vidtar vi rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på ett sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.

Hävningsrätt m.m

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Sandström / Zethelius AB. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Användning av cookies (kakor)

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”, små textfiler som lagras på din dator och används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, dess funktionalitet och för att analysera hur den används. När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan som informerar dig om att vi använder cookies.

Genom att begränsa eller avaktivera användningen av Cookies i din webbläsare, kan du använda vår webbsida utan att Cookies aktiveras. Detta kan ha viss negativ påverkan på funktionalitet och användarvänlighet.

Google Analytics & Tag Manager

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager från Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States).

Google analyserar din användning av vår webbsida. Informationen som samlas in (t.ex. den hänvisande webbsidan, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, språkinställningar, operativsystem, skärmupplösning) förs över till en av Googles servrar i USA, där de lagras och analyseras. Respektive resultat kommer sedan tillgängliggöras för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP-anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google och innebär att de sista tecknen av din IP-adress raderas. Google är dessutom certifierat under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till analys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google.

Frågor? Kontakta oss