analys

Både ljusglimtar och mörka moln från Expo Real

 

Tillsammans med våra tyska kollegor så deltog Angermann i förra veckan på Expo Real i München, Europas största fastighetsmässa.

Det var naturligtvis mycket diskussioner om de utmaningar vi har i Europa till följd av kriget i form av stigande inflation och räntor men vi noterade även ett mycket stort fokus från de större europeiska och amerikanska investerarna att investera i gröna och socialt hållbara byggnader. Investerarnas syn på Sverige är att vi har kommit en bra bit på väg i vår omställning med energieffektiva byggnader och en stor andel grön energi. Sverige anses vara det land i Europa med störst andel energieffektiva byggnader, gröna obligationer samt har kommit långt i sitt ESG-arbete. Med inhemsk produktion av energi, relativt sett energieffektiva byggnader, tillsammans med en svag svensk krona borgar för att svensk fastighetsmarknad stärks relativt europeiska.  Kvalitén på svenska tillgångar tillsammans med marknadstransparensen, gör att vi bedömer att Sverige kommer ticka i gång snabbare än övriga länder i Europa. Det som kan tala emot detta är vår svaga krona.

Vi tog tyvärr även med oss hem att stämningen i Europa är tråkigt nog, rätt dyster. Energipriserna i exempelvis Tyskland har slagit hårt mot kassaflödet samtidigt som en stor del av den tyska fastighetsstocken inte är lika energieffektiva som i Sverige. Tyskland kommer därmed ej att vara dragloket i Europa när fastighetsmarknaden sätter fart på nytt.

Segmentet logistik fortsätter att vara attraktivt och aptit för segmentet är fortsatt stort. Vi ser att allt fler investerare efterfrågar logistikbyggrätter och brownfieldbyggrätter, både med hyresgäster på korta kontrakt såväl som vakanta byggnader. Viktigaste faktorn här är dock, vilket kan ses som säsongens ord: Läget! Brownfield kan vara nyckeln till att komma åt de bästa logistiklägena i städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping. Läget har även en stor betydelse för hyresgästens kostnad, då transportkostnaderna står i regel för hela 40% av hyresgästens totala kostnader medan hyran står för så lågt som cirka 5%.

Vi fortsätter att blicka framåt och följa utvecklingen i Europa såväl som i Sverige!

 

Pär och Gustav från Angermanns Stockholmskontor besökte Expo Real i München 4-5 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare