Byggrätter

K-Fastigheter gör premiärköp i Mälardalen från Tarpen

Angermann agerar rådgivare åt Tarpen Nordic/Neprat som avyttrar attraktiva bostadsbyggrätter i Västerås. K-Fastigheter förvärvar byggrätterna och gör premiärköp i Mälardalen.

Uppdrag
Angermann fick under 2020 det exklusiva uppdraget att bistå Tarpen Nordic AB i försäljningen av deras bostadsbyggrätter i stadsdelen Önsta Gryta i Västerås. Säljarna hade innan försäljningen drivit detaljplaneprocessen och skapat en byggrätt om drygt 10 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) för i huvudsak bostäder. På fastigheten fanns en befintlig byggnad inrymmandes ett apotek samt en vårdcentral som avsåg att lämna lokalen i samband med byggnationen.

Utmaning
Timing och försäljningsstruktur. På fastigheten fanns befintliga byggnader med hyresgäster vars kontrakt löpte ut under olika tidperioder. I projektet skulle den befintliga byggnaden rivas och fem nya byggnader uppföras.

Det var viktigt att påbörja försäljningsprocessen i rätt tidpunkt för att ge möjlighet för köparen att påverka hur projektet strukturerades, men samtidigt kunna ha en tydlig riktlinje med inte allt för många lösa trådar. Rätt hanterat kunde det befintliga kassaflödet bidra under delar av byggnationen.

Lösning
Försäljningsprocessen initierades under hösten 2020 med en detaljplan som vunnit laga kraft. Den planerade byggnationsprocessen var att påbörja byggnationen av fyra byggnader. Därefter riva den befintliga byggnaden och samtidigt flytta över de befintliga hyresgästerna, som avsåg att förlänga sitt kontrakt, till de då uppförda byggnaderna. Med den lösningen utnyttjades kassaflödet och byggnationen kunde påbörjas.

Resultat
En bred process där cirka tio attraktiva bud visade på stort intresse från marknaden. I september valdes K-Fastigheter ut som köpare som en månad senare tillträdde fastigheten. Priset blev 34 000 000 kronor, motsvarande 3 330 kronor per kvadratmeter BTA. Byggrätten passade perfekt för K-Fastigheters koncepthus (punkthus respektive lamellhus) och ett, sett till läget, högt kvadratmeterpris uppnåddes.

 

Fakta

Uppdrag: Försäljning
Affärsstruktur: Bolagsaffär
År: 2020
Typ: Byggrätter
Fastighet: Östra Vildrosen 1
Ort: Västerås
Säljare: Tarpen Nordic
Köpare: K-Fastigheter
Pris: 34 mkr

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare