Forward funding

Trenum förvärvar hyresrätter i Norrköping

Angermann har haft det exklusiva uppdraget att bistå Grundingen Fastighets AB i försäljningen av sitt bostadsutvecklingsprojekt i Norrköping till Trenum AB. Projektet avser den första etappen av totalt 4 etapper i området Söderport. Affären är strukturerad som en forward-funding och omfattar 121 hyresrätter som beräknas bli färdigställda sommaren 2022.

Bakgrund
Grundingen Fastighets AB (publ.) grundades år 2017 med ambitionen att utveckla bostäder i attraktiva lägen på tillväxtorter i Sverige. Ett antal fastighetsprojekt togs över från Consent.

Uppdraget
Under sommaren 2019 fick Angermann det exklusiva säljuppdraget för nyproducerade hyreslägenheter med forward-funding struktur. Projektet Balkongen omfattar totalt 121 lägenheter fördelade på 6 huskroppar med en total boarea om cirka 5 591 m2.

Fastigheten Balkongen 1 är den första etappen i detaljplanen Söderport i norra Hageby. Detaljplanen syfte är att skapa en inkörsport från de centrala delarna av Norrköping in till Hagebyområdet. Planen omfattar fyra etapper som möjliggör nybyggnation av drygt 400 lägenheter.

Målet med försäljningen var att erhålla en forward funding-struktur med ett pris på den underliggande fastigheten som motsvarade Grundingen Fastighets AB förväntningar.

Utmaning
Att sälja ett nyckelfärdigt nyproducerat hyreshusprojekt innan spaden satts i marken och förmedla, på ett kreativt sätt, potentialen och möjligheterna med Söderport var en spännande utmaning. Efter överenskommelse med Trenum AB som köpare, var ytterligare en utmaning att gå från modulkonstruktion till platsgjutet hus i kombination med att motsvara de tekniska specifikationerna och lösningar som Trenum önskade för att uppnå bästa möjliga kommersiella villkor.

Lösning
Avgörande faktorer i transaktionsprocessen var Angermanns goda relation med köparen och långtgående kunskaper om forward-funding strukturer.

Det tidiga skedet i projektet innebar att det fanns goda möjligheter till förbättring av slutprodukten för att skräddarsy utformning till köparens krav.

Ett totaltentreprenadkontrakt för projektet tecknades med Peab.

Detta innebar att Angermann bistod Grundingen med strategisk förhandlingsrådgivning beträffande projektanpassning och strukturering.

Resultat
Genom att Angermanns tidiga involvering kunde vi bestå med projektstrukturering och rådgivning avseende förbättringsåtgärder i projekteringsfasen, för att uppnå den optimala slutprodukten.

För Trenum passade projektet perfekt, då de ställer höga krav på byggstandard och energieffektivitet med miljön i ständigt fokus.

Trenum erbjöd även en för Grundingen Fastighets AB attraktiv forward-funding lösning, som motsvarade deras krav och önskemål.

Grunden har lagts för att parterna även skall samarbeta i de kommande etapperna då Trenum har option på dessa.

Fakta

Uppdrag: Försäljningsrådgivning
Affärsstruktur: Forward-funding
År: 2020
Typ: Hyresrätter
Fastighet: Balkongen 1
Ort: Norrköping
Säljare: Grundingen Fastighets AB
Köpare: Trenum AB
Entreprenör: Peab
Byggnadsarea: 5 591 kvm (BOA)
Tomtareal: 4 058

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare