Transaktion

Kilenkrysset säljer en byggrättsportfölj för logistik i Nykvarn och Malmöregionen

Angermann har varit säljrådgivare när Kilenkrysset säljer logistikbyggrätter om 200 000 m² markareal till Logicor.

Portföljen innefattar fastigheterna Krummeltorp 1:2 i Nykvarn och Kronoslätt 1:7 i Staffanstorp, båda med lagakraftvunnen detaljplan som medger utveckling av nästan 110 000 m² logistikbyggnation. Fastigheterna är belägna i logistikområdena Stockholm Syd och Malmöregionen, två av Sveriges största och viktigaste logistiklägen med stort befolkningsunderlag och god infrastruktur.

”Vi är mycket glada över förvärvet av dessa två tomter i utmärkta lägen som ligger nära storstadsregioner och viktiga transportleder. Vi ser fram emot att utveckla dem i nära samarbete med våra framtida kunder,” säger Christoffer Walljaeger, Director Asset Management, Logicor Sverige.

Byggnationen planeras starta i början av 2025, och målet är att certifiera byggnaderna enligt BREEAM Excellent.

”Vi på Kilenkrysset är mycket nöjda med det arbete som Angermann och Claes Virgin presterat i och med denna affär. De har goda kunskaper gällande affärer samt en mycket fin lyhördhet gentemot oss som uppdragsgivare, vilket vi värdesätter högt”, säger Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset.

”Trots rådande marknad ser vi en fortsatt god efterfrågan på logistikmark i attraktiva lägen och särskilt med färdig byggrätt. Vi är glada över att ha fått bistå Kilenkrysset i denna affär och tackar för förtroendet”, säger Claes Virgin, Managing Partner på Angermann Sweden.

Angermann och Advokatfirman Glimstedt har varit Kilenkryssets rådgivare. Roschier Advokatbyrå var Logicors juridiska rådgivare.

Fakta

Uppdrag: Försäljningsrådgivning
År: 2024
Typ: Logistikmark
Ort: Nykvarn, Staffanstorp
Säljare: Kilenkrysset
Köpare: Logicor

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare