Vi är Angermann

Lär känna William Laab, Analyst på Angermann

William arbetar som Analyst på Angermann och har en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hur gynnar hans bakgrund honom i sin nuvarande tjänst och vilka är de största utmaningarna?

Berätta om din tjänst på Angermann!
Min tjänst omfattar ansvaret av finansiella analyser i samband med strukturering av fastighets- och bolagstransaktioner vilket exempelvis kan innefatta framtagande av pitchar och investeringsmemorandum. Därutöver är mitt ansvar att bevaka den svenska fastighetsmarknaden och skapa underlag för att generera nya affärsmöjligheter.

Vad är det bästa med att jobba på Angermann?
Att få vara delaktig parallellt i ett flertal transaktioner inom olika segment från början till slut.

Vilka är de största utmaningarna med din tjänst?
Alla transaktioner är unika med hänseende till inblandade parter, segment och volym. Utmaningen är att få alla parter nöjda med affären.

Hur gynnar din bakgrund dig i din nuvarande tjänst?
Min civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad på KTH samt mina tidigare erfarenheter gör att jag har en djup förståelse för ekonomiska mekanismer, vilket är en förutsättning för att lyckas som transaktionsrådgivare.

Vad kan du ge för karriärråd till de som vill in i fastighetsbranschen?
Se till att skaffa arbetslivserfarenhet tidigt under studietiden för att på så sätt kunna omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.

Hur ser du att branschen förändrats sedan du kom in i den?
Jag ser att flera nya aktörer har kommit in på marknaden och att aktiviteten på marknaden är rekordhög.

Vad innebär Straight A all the way för dig?
Att leverera högsta kvalité inom uppsatta tidsramar.

 

Upload Image...

Intresserad av att veta mer?

Kontakta ,


Dela detta vidare