transaktion

Patriam förvärvar bostadsrättsprojekt i Bromma

Angermann har varit säljrådgivare då Patriam har ingått avtal om att förvärva fastigheterna Hingsten 1 och 2 i Bromma. Fastigheterna ingår i ett prioriterat detaljplanearbete som Stockholms Stad driver utmed Bällstavägen i Bromma. På platsen idag finns två villor.

Fakta

Uppdrag: Försäljningsrådgivning
År: 2022
Typ: Byggrätter
Ort: Bromma
Säljare: Privat fastighetsägare
Köpare: Patriam
Pris: 140 miljoner kronor
Lägenheter: 70 st

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare