Projektfastighet

Utländskt fastighetsbolag gör premiärköp i Norden

Angermann har agerat rådgivare åt obligationsägarna i projektet Katrinelund Centrum där det tyska bolaget CapRate etablerar sig i Norden genom sitt förvärv. Totala investeringen uppgår till mellan 700 och 800 miljoner kronor och innebär en påbyggnad med fem våningar bostäder på befintlig fastighet.

Bakgrund och uppdrag
Koggbron AB hade tagit fram en byggrätt ovanpå ett befintligt köpcentrum, byggrätten omfattade cirka 650 lägenheter motsvarande cirka 25 000 kvadratmeter BTA. Fastigheten bestod av ett garage samt två våningar med bland andra Willys, Fitness24 och Mekonomen. Ovan köpcentrumet bestod byggnaden av två våningar innehållande kontor som avsågs att rivas för att möjliggöra för nybyggnation av bostäder. Angermann har haft det exklusiva uppdraget att sälja fastigheterna.

Utmaning
En stor projektfastighet där en stor påbyggnation av den befintlig fastighet skapar många utmaningar men samtidigt stora möjligheter för rätt typ av utvecklare. Under försäljningsprocessen bröt Covid19-pandemin ut vilket försvårade processen för bland andra utländska intressenter då många länder stängde ner, karantäner initierades och finansieringsmarknaden var osäker.

Resultat
Den omfattande volymen i kombination med det attraktiva läget i Malmö bringade stort intresse från både nationella samt internationella aktörer. I november 2020 valdes det tyska projektutvecklingsbolaget CapRate ut som köpare vilket blev deras första förvärv i Sverige.

 

Fakta

Uppdrag: Försäljning
År: 2020
Typ: Handel & Byggrätter
Fastighet: Malmö Katrinelund 29 & 30
Ort: Malmö
Köpare: CapRate
Byggnadsarea: 14 000 BTA lokaler, 10 000 garage och 25 000 BTA byggrätter för bostäder

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare