analys

Vi sammanfattar det gångna året i korthet

Vi gick in i 2022 med stor entusiasm och förhoppningar om ett spännande år efter två år av pandemi som påverkade oss alla på olika sätt, både i privat- och affärslivet. Vidare så bidrog en omfattande pipeline på potentiella affärer till vår positiva syn på det nya året. Detta kom på skam den 24 februari med Rysslands invasion av Ukraina som har lett till ett krig i Europa som de flesta av oss trodde att vi aldrig skulle få uppleva under vår livstid.

 

Under våren rullade dock marknaden på och vi fick möjlighet att genomföra en banbrytande affär när Panattoni förvärvade en rekordstor byggrättsportfölj för logistik från Kilenkrysset. Dock märkte vi i flera av våra bostadsprojekt att marknaden gick in i en mer avvaktande fas där stigande räntor och byggpriser framför allt påverkade aptiten på att förvärva byggrätter men även projekt inom segmentet.

 

takt med att sommaren tog sitt grepp om Sverige så ljusnade tillvaron i form av nedåtgående räntor och uppåtgående börs som gav tillförsikt inför hösten. Återigen så skiftade klimatet till det sämre och vi fick alla uppleva en betydande inbromsning på transaktionsaktiviteten.

 

Till skillnad från finansdrivna kriser som den i början på 90-talet eller 2008 så finns det fortsatt gott om kapital för investeringar i fastigheter och bankerna är öppna för affärer. Den finansiella oron kretsar här mer kring kommande obligationsförfall och hur aktuella låntagare klarar av att hantera dem under de kommande åren. För Sveriges del har vi en god ekonomi trots lågkonjunktur med mycket starka statsfinanser. Detta talar för att det fortsatt kommer finnas riskvilligt kapital för att investera i Sverige i förhållande till andra länder med sämre förutsättningar.

 

Att vi i Sverige har kommit längre än många andra europeiska länder på miljöbyggnadsfronten känns också som en allt viktigare faktor för investerare, speciellt på energieffektiviseringar som kommer gå snabbare att räkna hem med högre energipriser. När det blir stora förändringar i marknadsförutsättningarna som vi har sett i år så tar det ett tag för köpare och säljare att finna varandra i det ”nya normala”.

 

Under de senaste veckorna ser vi att det börjar föras dialoger kring nivåer som båda parterna kan leva med och detta kommer förhoppningsvis succesivt leda till en högre transaktionsaktivitet under våren med en mer normal nivå under hösten nästa år.

 

Vi vill passa på att tacka alla kunder och samarbetspartners för detta år och ser fram emot 2023 med många positiva samtal, kreativa dialoger och spännande affärer.

 

 

Angermann önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

I december besökte delar av Stockholmskontoret våra tyska kollegor i Hamburg, med bland annat besök på julmarknad.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare