Våra tjänster

Stor expertis och starkt driv

Kvalificerad köp- och säljrådgivning med målet att maximera värde. Angermann har lång erfarenhet och vana av att hantera komplexa transaktioner och omfattande större fastighetsbestånd, men vi hanterar även försäljningar av enstaka fastigheter.

Mer om oss

Våra tjänster

Säljrådgivning

Med vår erfarenhet av både större och mindre fastighetsaffärer stöttar vi vår uppdragsgivare med rådgivning inom alla typer av fastighetstransaktioner, exempelvis bolags- och portföljtransaktioner, styckefastigheter, sale and leaseback och utvecklingsprojekt.

För att säkerställa maximalt värde skapar vi en individuell strategi för varje enskild försäljningsprocess och vi utnyttjar vårt breda branschnätverk för att hitta bästa möjliga investerare.

Köprådgivning

Vi erbjuder köprådgivning i fastighetstransaktioner som med vår långa och breda erfarenhet ger investeraren en trygghet genom hela processen.

Vi kan bistå med identifiering av fastighetsbestånd och modellering, samordning av DD-processen, förhandlingar samt sammanställning av affärsplaner och beslutsunderlag. Vår nationella och lokala kunskap om marknadsläget säkerställer investeringen för investeraren.

Fastighetsutveckling

Vi har erfarenhet från fastighetsutveckling och erbjuder rådgivning vid utveckling, uthyrning, försäljning och förvärv av utvecklingsfastigheter och byggrätter men även i tidiga skeden som i detaljplaneprocesser.

Vi kan skapa värde i en befintlig projektportfölj eller identifiera nya möjligheter och hitta dolda värden i en enskild
fastighet.

Finansiering

Vår specialitet ligger i att förena djupgående fastighetskunskap med expertis inom finansiering för att erbjuda skräddarsydd rådgivning till våra kunder. Vi samarbetar nära med aktörer på den svenska fastighetsmarknaden för att optimera deras fastighetsportföljer och kapitalstrukturer, samt assistera dem med strategiska finansiella frågor, finansieringsupphandlingar och kapitalanskaffningar.

Vårt övergripande mål är att säkerställa att våra kunder har en stabil och effektiv finansiell grund, vilket i sin tur möjliggör framgångsrik tillväxt och långsiktig lönsamhet.

En lyckad affär

Vi har alltid fullt fokus på affären och att leverera högsta kvalité i våra uppdrag. Vi har en effektiv projektledning som med ett analysbaserat och lösningsorienterat arbetssätt alltid kännetecknas av ett starkt driv framåt. Vårt mål är att maximera affärens utfall och alltid överträffa uppdragsgivarens förväntningar