transaktion

Amasten förvärvar två bostadsfastigheter i Eskilstuna

Amasten har tecknat avtal om att köpa två bostadsfastigheter i Eskilstuna.

Samtliga fastigheter är fullt uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,1 procent. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 47,4 miljoner kronor.

Säljaren är en privat fastighetsägare. Angermann har varit rådgivare till säljaren.

Amasten tillträder fastigheterna per den 1 oktober 2020.

– Amasten genomför sitt första förvärv i Eskilstuna. Genom förvärvet stärker vi vår närvaro i Mälardalsregionen. I denna region vill vi växa ytterligare, säger Jan-Erik Höjvall, vd på Amasten, i en kommentar.

Det sammanlagda hyresvärdet är 3 miljoner kronor per år.

Amasten finansierar förvärvet med banklån och cirka 27,0 miljoner kronor i likvida medel samt nyemitterade stamaktier motsvarande ca 7,3 miljoner kronor. Aktierna emitteras till en kurs motsvarande volymvägd genomsnittlig stängningskurs för de 30 senaste handelsdagarna.

Förvärvet ingår i bolagets affärsstrategi om fortsatt expansion genom förvärv och nyproduktion.

Fakta

Uppdrag: Försäljning
År: 2020
Typ: Bostäder
Fastighet: Portfölj
Ort: Eskilstuna
Säljare: Privat
Köpare: Amasten
Byggnadsarea: 2 390 kvm
Pris: 47 mkr
Lägenheter: 34
Direktavkastning: 4,1

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare