transaktion

Angermann rådgivare för LSS-portfölj för över 500 miljoner

Samhällsfastighetsbolaget Hoivatilat AB förvärvar 16 fastigheter med LSS-boende i Sverige till ett underliggande värde om cirka 530 miljoner av det privatägda fastighetsutvecklingsbolaget Valene AB. Transaktionen sker via det börsnoterade moderbolaget Aedifica NV/SA.

”Samtliga LSS-boende är hemlika och målgruppsanpassade för att stödja de boende i sin vardag. Hyresgästerna utgörs av några av Nordens största och ledande vård-och omsorgsföretag. Detta förvärv har ett viktigt strategiskt värde för Hoivatilat AB eftersom det ger oss möjlighet att vidareutveckla relationer med operatörer och kommuner, men även att skapa nya”

säger Maria Frid, VD för Hoivatilat AB.

Portföljen innehåller 15 specialbyggda LSS-boenden* av högsta kvalitet uppförda mellan 2012 och 2021, med en genomsnittlig ålder på tre år. Därutöver två boenden som är under uppförande och förväntas vara färdiga 2022. Boendena har utmärkta lägen i nio olika kommuner i södra och östra Sverige, med över 70 % av omsättningen i Stockholmsregionen (Uppsala, Vallentuna, Örebro, Österåker och Enköping). Varje boende innehåller 6-12 lägenheter  samt gemensamhets- och personalutrymmen, totalt består portföljen av 114 lägenheter.

Hyresgästerna består av marknadsledande och finansiellt starka företag samt ideella föreningar och stiftelser, samtliga med gedigen erfarenhet och stor kunskap om verksamheten.

Stefaan Gielens, VD för Aedifica, kommenterar:

”Aedifica är glada att kunna tillkännage sitt första portföljförvärv i Sverige. Tack vare denna transaktion stärker vi vår position på den svenska marknaden och nästan fyrfaldigar vårt befintliga portföljvärde från 190 miljoner till cirka 720 miljoner kronor. Detta viktiga steg inte bara effektiviserar vårt svenska team ytterligare, utan det kommer också att öka synligheten för Hoivatilat AB på den svenska marknaden, vilket gör att vi kan följa vår tillväxtstrategi genom egen utveckling. Vi ser fram emot att fortsätta investera i och utveckla framtidssäkra samhällsfastigheter med vårt svenska Hoivatilat-team.”

Avtalet om förvärv av portföljens 17 LSS-boende undertecknades 24 juni 2021. Tillträde till de 15 färdigställda boendena förväntas ske i september 2021 samt efter färdigställande av de två pågående projekten under 2022.

Fakta

Uppdrag: Försäljning
År: 2021
Typ: LSS-portfölj
Säljare: Valene AB
Köpare: Hoivatilat AB
Pris: cirka 530 miljoner
Lägenheter: 114

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare