transaktion

Bronsdolken 2

Uppdrag
Angermann tillfrågades av det tyska fastighetsbolaget GEDO Real Estate International Holding om att sälja Media Markt-fastigheten i Umeå. Fastigheten ligger i Klockarbäckens handelsområde nordväst om centrala Umeå. Fastigheten färdigställdes av ägaren år 2009 och omfattar ca 5000 m2 uthyrningsbar yta, på en fastighet om 29 000 m2. Byggnaden uppfördes för Media Markt som förhyr hela fastigheten.

Utmaning
Efter K-Rauta och Media Markts etablering i Klockarbäcken 2007-2009 har utvecklingsplanerna för området gått i stå till följd av stor konkurrens från andra handelslägen i Umeå, särskilt med anledning av IKEAs etablering i Umeå år 2015. Fastigheten har hamnat i skuggan av övrig detaljhandel i staden och läget anses som avsides. Säljaren hade tidigare försökt sälja fastigheten utan framgång. Sammantaget hade möjliga investerare redan från start en negativ syn på fastigheten och dess läge.

Lösning
En avgörande faktor för att framgångsrikt genomföra försäljningen var att Angermann kunde identifiera rätt investerare. Fastigheten passade inte de mer traditionella ägarna av detaljhandelsfastigheter. Den investerarprofil Angermann utarbetade pekade mot en aktör med lokal förankring, finansiell kompetens, stort handelskunnande, konkreta visioner och riskaptit.

Transaktionen strukturerades därefter kreativt för att möjliggöra ett bra pris för fastigheten.

Processen krävde mycket omsorg och lång uthållighet från Angermanns sida. Då säljaren är ett stort tyskt bolag utan övrig verksamhet i Sverige, och köparen är en opportunistisk Svensk fastighetsutvecklare, var en viktig faktor i försäljningsprocessen att Angermann framgångsrikt lyckades leda en förhandling mellan två mycket olika affärs- och företagskulturer.

Resultat
Angermann matchade säljaren med den perfekte ägaren för fastigheten.  Säljaren uppnådde ett bra pris för fastigheten och kan därmed se tillbaka på ett lönsamt utvecklingsprojekt i Umeå. Köparen planerar ett helhetsgrepp kring handelsområdet och har stor möjlighet att skapa framtida värden.

Fakta

Uppdrag: Säljuppdrag handelsfastighet i Umeå
Fastighet: Umeå Bronsdolken 2
Ort: Umeå, Sverige
Säljare: GEDO Real Estate International Holding
Köpare: Fondamentor & Roosgruppen Fastigheter
Byggnadsarea: ca 29 000 kvm
Pris: N/A

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare