transaktion

Hyresrätter hetare än någonsin – Angermann rådgivare för affär i Uppsala om 470 Mkr

”Uppsala har senaste tiden seglat upp som en mycket attraktiv marknad för både nationella och internationella investerare och Östra Sala backe är ett högintressant utvecklingsområde. Affären är en matchning av en långsiktig ägare i K2A och en professionell och etablerad projektutvecklare i Midroc”. Säger Pär Johansson, Partner på transaktionsrådgivningsfirman Angermann. 

Pär Johansson, rådgivare för transaktionen och expert på finansieringslösningar för bostadsprojekt och investeringsstöd upplever det största trycket någonsin på marknaden för liknande projekt under sin 25-åriga tid i fastighetsbranschen, detta tack vare en stabil och reglerad hyresmarknad.

Transaktionsmarkanden visar fortsatt hög aktivitet och goda transaktionsvolymer i bostadssegmentet med institutionella investerare, såväl inhemska som internationella samt stora nettoköpare. Bostadsfastigheter ses idag som en trygg investering med god riskjusterad avkastning då det erbjuds goda finansieringsvillkor och investeringsmöjligheter över hela riskskalan. Det vill säga bostäder med renoveringsbehov som medför uppsida samt nyproducerade bostäder med säkra kassaflöden över lång tid.

Det statliga investeringsstödet för nyproducerade hyreslägenheter möjliggör en lägre hyra för hyresgästen under 15 år vilket resulterar lägre omsättning, slitage och vakanser och därmed lägre driftskostnader för fastighetsägaren. Detta leder till stor efterfrågan för hyresrätter i storstäder och regionstäder med investeringsstöd, inte bara ur investerarsynpunkt utan även för konsumenter vilket skapar attraktiva hyresvillkor i nybyggda bostäder.

Pär Johansson har lång erfarenhet från fastighetsmarknaden i kombination med finans och bankerfarenhet från Nordea, samt projektutveckling från NCC, fastighetsförvaltning och transaktioner från Skandrenting och RBS Nordisk Renting.

”Min tidigare bakgrund inom finans och fastigheter knyts samman av den här typen av affärer med Forward Sale och Forward Funding strukturer där jag får använda alla mina tidigare erfarenheter. Det är alltid extra kul att vara med i projekt där man bidrar till att skapa attraktiva bostäder och miljöer när kombinationen av nyproduktion och nyskapande förenas.” Säger Pär Johansson, Partner på transaktionsrådgivningsfirman Angermann. 

Utöver denna affär har teamet på Angermann genomfört ett flertal försäljningar under senare år med en Forward Funding eller Forward Sale struktur. Angermann har under år 2020 varit säljarens rådgivare i Gävle då Nordiska Vårdhem förvärvade ett vårdboende omfattande 102 lägenheter och i Norrköping då Trenum förvärvare 121 hyresrätter med option att förvärva ytterligare 280 lägenheter.

”Med den erfarenhet och kunskap vi besitter ser vi fram emot ett spännande och intensivt år 2021 där affärer inom Forward Sale och Forward Funding blir allt mer intressant. Vi har pågående diskussioner med flera bostadsutvecklare om deras hyresrättsprojekt.” Säger Pär Johansson, Partner på transaktionsrådgivningsfirman Angermann. 

 

Om Pär Johansson
Pär har under 25 år varit ansvarig för och deltagit i fastighetstransaktioner till ett värde om cirka 12 miljarder kronor. Han besitter en gedigen erfarenhet från fastighetsmarknaden i kombination med finans och bankerfarenhet från Nordea, samt projektutveckling från NCC, fastighetsförvaltning och transaktioner från Skandrenting och RBS Nordisk Renting.

Fakta

Uppdrag: Försäljning
Affärsstruktur: Forward sale
År: 2020
Typ: Hyresrätter samt LSS
Ort: Uppsala
Säljare: Midroc
Köpare: K2A
Pris: 470 mkr
Lägenheter: 216

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare