transaktion

Klövern 1

Fastigheten Klövern 1 på på Engelbrektsgatan i östra Trelleborg har en uthyrningsbar yta om 4 870 kvm och har ett hyresvärde om cirka 5.8 Mkr.

Genom förvärvet expanderar Svenska Handelsfastigheter till ytterligare en kommun och bolaget finns därmed i 48 kommuner i Sverige.

– Förvärvet är i linje med strategin att växa inom segmentet livsmedelsfastigheter. Vi har sedan tidigare fem Citygrossbutiker i vårt bestånd. Som ort passar Trelleborg väl in i Svenska Handelsfastigheters portfölj då vi redan har ett större bestånd i södra Sverige, säger Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig vid Svenska Handelsfastigheter.

Tillträde väntas ske i slutet av november 2017.

Fakta

Uppdrag: Försäljningsuppdrag
År: 2017
Fastighet: Klövern 1
Ort: Trelleborg
Säljare: K/S Trelleborg, Sverige
Köpare: SHF
Byggnadsarea: 4 870 kvm
Pris: ca. 75 mkr

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare