transaktion

Säljrådgivning i Stockholm Syd

Angermann har under ett års tid arbetat med strategi och strukturering av projektet för att säkerställa bästa möjliga affärsvillkor för säljaren. Intresset för utvecklingsprojektet har varit mycket stort, både från svenska och internationella investerare.

”Hela området är i en spännande fas och det känns tryggt att en erfaren fastighetsägare som Catena blir en av de första aktörerna i området med möjlighet att bygga upp till 225 000 kvadratmeter logistikyta” säger Jan-Olof Smedberg på Smedberg Logistik- & Industrimark AB.

Området, som är en del av fastigheten Ånsta 1:1, är beläget vid E20 och i nära anslutning till E4, cirka 45 kilometer söder om centrala Stockholm. Fastigheten är belägen vid inkörsporten till det som kallas Stockholm Syd, ett framväxande logistikområde mellan Södertälje och Nykvarn som inom kommande år väntas växa och bli attraktivt likt Brunna och Rosersberg. Planarbete för den förvärvade fastigheten pågår och förväntas vinna laga kraft under 2019.

”De stora varuflödena till Stockholm kommer från söder, med den förvärvade marken skapar vi möjligheter för framtida lager- och terminalbyggnader i ett logistikläge där vi både upplever en ökande efterfrågan och ser en stor potential” kommenterar Catenas regionchef i Stockholm, Maths Carreman.

 

Fakta

Uppdrag: Försäljning
År: 2018
Typ: Logistikmark
Fastighet: Del av Ånsta 1:1
Ort: Stockholm Syd
Säljare: Smedberg Logistik- & Industrimark
Köpare: Catena
Tomtareal: 450 000 kvm
Pris: 315 mkr

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare