transaktion

Portfölj

UPPDRAG

Omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden har under de senaste åren varit stor både i volym och antal transaktioner.  Detta har gjort att flera nya transaktionsrådgivare har etablerats sig på marknaden vilket har resulterat i en allt hårdare konkurrens. Detta ställer i större utsträckning krav på rådgivarna att skapa affärsmöjligheter. Denna affär är ett typiskt exempel på detta genom att vi aktivt och systematiskt bearbetat ett fastighetssegment och geografi.

Under hösten 2018 kontaktade Angermann Roomzz för att se om de kunde överväga att sälja hela eller delar av sitt fastighetsbestånd som vi var övertygade om skulle vara en attraktiv produkt på marknaden.  Det var inte aktuellt för stunden men efter ett par möten, fastighetsbesök, analys och bollande av affärsförslag, tilldelades Angermann ett exklusivt mandat av Roomzzz Fastighets AB. Mandatet omfattade en försäljning av deras fastighetsbestånd om fyra  fastigheter i Motala genom en strukturerad process.

Roomzzz Fastighets AB är ett familjeägt fastighetsbolag från Linköping som ville dra nytta av den starka marknaden och lämna Motala för att kunna fokusera på sin hemort Linköping. Angermann approcherade en handfull potentiella fastighetsägare innan årsskiftet.

UTMANINGAR

Angermann förstod tidigt att vägen till bästa möjliga resultat för kunden inte handlade om att kontakta ett stort antal intressenter utan koncentrera sig på ett fåtal intressenter med betydande genomförandekraft och fokus på samhällsfastigheter. Att agera rådgivare i en transaktionsprocess handlar inte bara om att vara ett stöd till vår uppdragsgivare utan vara nära alla parter i processen och förstå deras agenda.

Nyckeln och en av de avgörande faktorerna i denna affär var att skapa förtroende och förståelse mellan olika affärskulturer – den privatägda entreprenöriella och den noterade världen.

LÖSNING

Genom lång erfarenhet av att göra  fastighetsrelaterade affärer och transaktioner med olika typer av aktörer så fann vi vår roll tidigt i processen. Som en medlare har vi genom hela processen försökt att jämna ut skillnaderna mellan affärskulturerna och skapa en gemensam plattform för att driva affären mot ett gemensamt mål.

RESULTAT

Genom Hemfosas förvärv så får dessa fastigheter den optimala ägaren, som genom lokal närvaro och egen förvaltning  i Motala kan åtnjuta synergieffekter och skalfördelar i förvaltningen av dessa fastigheter som kompletterar deras befintliga bestånd på ett utmärkt sätt.

Roomzzz Fastigheter uppnår ett bra affärsresultat i kombination med tryggheten det ger att fastigheterna tas över av en av marknadens ledande aktörer.

Fakta

Uppdrag: Försäljning
År: 2019
Typ: Kontor & Skola
Fastighet: Portfölj
Ort: Motala
Säljare: Roomzzz Fastighets AB
Köpare: Hemfosa
Byggnadsarea: 12 975 kvm

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare