transaktion

Svea Ekonomi avyttrar bostadsfastighet i Arboga

Angermann agerade säljrådgivare åt Svea Ekonomi vid försäljningen av fastigheten Harneskmakaren 10, belägen i korsningen Nygatan-Järntorgsgatan. Fastigheten består av bostäder och restauranger samt butiker i bottenplan. Byggnaden uppfördes under början av 50-talet för att fungera som Skandinaviska Enskilda Bankens kontor. Många vackra detaljer från byggåren är bevarade (bland annat det pampiga bankvalvet) men fastigheten har idag även ett omfattande underhållsbehov. Köparen är en lokal aktör som har stor erfarenhet och kunskap av renoveringar och upprustningar av fastigheter vilket passar utmärkt i detta fall.

Tillträde sker den 1 december.

Fakta

Uppdrag: Försäljning
Affärsstruktur: Bolagsaffär
År: 2019
Typ: Bostäder
Fastighet: Harneskmakaren 10
Ort: Arboga
Säljare: Svea Ekonomi
Byggnadsarea: 1631 kvm

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Claes Virgin,
Managing Partner
+46 709 78 99 77
claes@angermann.se

Dela detta vidare