Transaktion

Svenska Handelsfastigheter förvärvar livsmedelsfastighet

Angermann har varit säljrådgivare när Svenska Handelsfastigheter förvärvar en fastighet för livsmedelshandel av Västra Hamnen Utveckling.

Fastigheten Hudiksvall Helendal 7:1 är belägen i östra Hudiksvall och har en total uthyrningsbar area om cirka 2 800 m². Fastigheten har ICA som främsta hyresgäst och en genomsnittlig återstående hyrestid som uppgår till 4,2 år. Svenska Handelsfastigheter finns sedan tidigare i Hudiksvall vilket innebär att förvärvet är ett bra komplement till deras befintliga portfölj samtidigt som de stärker sin närvaro ytterligare i orten.

”Genom förvärvet stärker vi vårt samarbete ytterligare med ICA som är vår största hyresgäst och ökar samtidigt vår andel av livsmedelsfastigheter i vår portfölj. Livsmedel passar väl in i vår portfölj och vi fortsätter att utvärdera nya potentiella förvärv av denna typ av fastigheter runt om i Sverige”, säger Jöran Rydberg, transaktionschef vid Svenska Handelsfastigheter.

”Vi är glada över att ha bistått säljaren i denna affär när Svenska Handelsfastigheter gör ett strategiskt förvärv i Hudiksvall. Försäljningen visar att det fortsatt finns ett starkt intresse för den här typen av handelsfastigheter, som genererar stabila kassaflöden med marknadsledande hyresgäster”, säger Pär Johansson, Partner på Angermann.

Utöver Angermann var Lindahls Advokatbyrå juridisk rådgivare till säljaren och Advokatfirman Delphi till köparen.

 

Fakta

Uppdrag: Försäljningsrådgivning
År: 2023
Typ: Livsmedel
Fastighet: Helenedal 7:1
Ort: Hudiksvall
Säljare: Västra Hamnen Utveckling
Köpare: Svenska Handelsfastigheter

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare