varför angermann

Rådgivare som tillför värde

xxxx

Mer om oss

Angermann

Fokus

Vi har valt att fokusera på sälj- och köprådgivning, strategisk rådgivning och fastighetsutveckling.

Ingen intressekonflikt uppstår då vi inte arbetar med värdering, uthyrning och corporate finance. 

Vi är ofta en länk mellan institutioner och entreprenörssverige, ch vi vet hur båda sidorna tänker och arbetar. 

Kompetens

Lång erfarenhet inom fastighetsrelaterade transaktioner, investeringar, fastighetsutveckling och finansiering.

Vårt team har 15 års genomsnittlig erfarenhet från fastighetsbranschen.

I våra försäljningsprocesser har vi kontakt med köparna och vet vad de söker och vad de kan betala för olika typer av objekt. 

Engagemang

Affären har alltid högsta prioritet och vårt engagemang genomsyrar hela processen. 

Marknadsmaterialet är vårt fönster mot markanden och vi strävar efter att vara marknadsledande i allt vi gör.

Vi delar kontinuerligt med oss av vad markanden söker för att bidra med den bästa affären för våra uppdragsgivare.

Resultat

Vår ambition är att alltid överträffa säljarnas förväntningar.

Våra kunder uppskattar vårt arbete och flera av dem är återkommande.

För oss är det av största vikt att vara en pålitlig, transparent och tydlig rådgivare.

En lyckad affär

Vi har alltid full fokus på affären och att leverera högsta kvalité i våra uppdrag. Vi har en effektiv projektledning som med ett analysbaserat och lösningsorienterat arbetssätt alltid kännetecknas av ett starkt driv framåt. Vårt mål är att maximera affärens utfall och alltid överträffa uppdragsgivarens förväntningar