Vi är Angermann

Lär känna Alexander Palmqvist, Senior Associate på Angermann

Alexander Palmqvist har mångårig erfarenhet från fastighetsrådgivning, -uthyrning, utveckling, bank och finans. Hur är det att arbeta som Senior Associate på transaktionsrådgivningsfirman Angermann och vad kan han ge för karriärråd för att komma in i fastighetsbranschen?

Berätta om din tjänst på Angermann!
Min roll som Senior Associate är att driva och äga affären. Vardagarna går ut på att kontinuerligt fylla på vår pipe med nya projekt till att parallellt ansvara och projektleda affären från ax till limpa.

Vad är det bästa med att jobba på Angermann?
Kundfokuserad kultur med frihet under ansvar.

Vilken är den största utmaningen med din tjänst?
Största utmaningen är att få kundernas förtroende och vinna uppdrag. Det är också det som gör min roll stimulerande, att hela tiden utmana sig själv att våga och bli bättre på att hantera kunden och leverera på uppställda förväntningar.

Hur gynnar din bakgrund dig i din nuvarande tjänst?
Med min tidigare bakgrund inom finans, leasing och utveckling påstår jag mig kunna bidra med en bred palett av erfarenheter till teamet och våra kunder. De flesta affärer gynnas av att man har inblick och kunskap från olika delar av branschen och kan approchera frågeställningar utifrån flera olika angreppssätt.

Vad kan du ge för karriärråd till de som vill in i fastighetsbranschen?
För mig personligen har nätverkande varit en grundbult för hur min karriär kommit att se ut fram till idag. Bra professionellt kontaktnät bidrar inte bara med insikter i branschen i stort, det kan vara avgörande under hela ens karriär och inte minst ge livslånga relationer med likasinnade människor som bidrar med kunskap och inspiration. Idag finns det flera olika forum för unga talanger som är hungriga och vill framåt. Jag sitter själv i styrelsen för ett talangnätverk som tillskapades för medlemmar och mentorer att träffas under informella former. Det har visat sig skapa känslan av tillhörighet som annars kan vara svårfunnen, samtidigt som det är starkt bidragande till både mentorer och medlemmars personliga utveckling och i deras vardagliga arbete.

Hur ser du att branschen förändrats sedan du kom in i den?
Det går såklart inte att utesluta Covid-19 och den pandemi som drabbat alla likväl som fastighetsbranschen. Den har dock rest sig snabbt och skakat av sig många av problemen, främst tack vare att de fundamentala grundförutsättningarna för tillgångsslaget bestått, vilket det gör än idag.

Vad innebär Straight A all the way för dig
Att hålla sitt ord och överprestera med finess.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Alexander Palmqvist,
Senior Associate
+46 768 34 99 77
alexander@angermann.se

Dela detta vidare