Vi är Angermann

Lär känna Carl Magnusson, Analytiker på Angermann

Carl är Angermanns senaste rekrytering till tjänsten som Analytiker och har en masterexamen inom redovisning och värdering från Handelshögskolan i Stockholm. Hur gynnar hans bakgrund inom proptech-branschen honom och vad gör en transaktionsanalytiker på Angermann?

 

Berätta om din tjänst på Angermann!
Som analytiker har jag ansvar över informationsinsamlingen och analys inför fastighet- och bolagstransaktioner vilket b.la. ska mynna ut i presentationer likt pitchar och investeringsmemorandum (IM). Detta innefattar både marknadsanalyser och finansiella kalkyler som även kan vara underlag till nya potentiella affärer.

Vad är det bästa med att jobba på Angermann?
Genom att vara en del av en mindre organisation får jag vara delaktig i många projekt med mycket ansvar redan från början. Att få vara med och följa affären från början till slut är otroligt lärorikt.

Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?
Varje projekt är unikt vilket komplicerar många delar av analysen.

Hur gynnar din bakgrund dig i din nuvarande tjänst?
Min examen från Handels inom redovisning och värdering har gett mig otroligt mycket kunskap och verktyg till det analytiska arbetet samtidigt som min tid på Tmpl har gett mig en god insyn av proptech-branschen som alla fastighetsägare måste förhålla sig till, digitaliseringen inom fastighetsbranschen går väldigt snabbt just nu.

Vad kan du ge för karriärråd till de som vill in i fastighetsbranschen?
Håll dig uppdaterad och var påläst. Att ha goda kunskaper om de ekonomiska drivkrafterna inom marknaden och att ha ett brett kontaktnät anser jag vara viktiga komponenter för att bli duktig inom branschen.

Hur ser du att branschen förändrats sedan du kom in i den?
Jag är fortfarande ny inom branschen men det är lätt att se att hållbarhet och digitaliseringen har fått ett stort genomslag. Teknisk utveckling och effektiviseringar har gynnat fastighetsägare på kostnadssidan men jag tror även att digitaliseringen kan möjliggöra nya typer av intäkter vilket kan få en större betydelse inom analysarbetet i en transaktion.

Vad innebär Straight A all the way för dig?
Pålitlighet och överprestation. Kunden ska känna sig trygg med det vi lovar och att slutresultatet blir över förväntan.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Carl Magnusson,
Analyst
+46 725 09 99 77
carl@angermann.se

Dela detta vidare