Vi är Angermann

Lär känna Gustav Lundström, Associate på Angermann

Gustav är tillbaka på Angermann i rollen som Associate efter att ha arbetat på Angermann som Junior Analyst under sin studietid på KTH. Efter examen arbetade han på en annan rådgivningsfirma men sökte sig efter ett par år tillbaka till Angermann. Hur gynnar hans bakgrund honom i sin nuvarande tjänst och vilka är de största utmaningarna?

 

Berätta om din tjänst på Angermann!
Min roll som Associate är väldigt bred. Jag arbetar med allt från sourcing av nya affärsmöjligheter och pitchar till själva genomförandet av projekt. Detta innefattar marknadsanalyser, kontakt med investerare, finansiell modellering och förhandlingar i projektens slutfas.

Vad är det bästa med att jobba på Angermann?
Det bästa är att få arbeta tillsammans med kunniga affärsdrivna kollegor. För en person som är intresserad av fastigheter och affärer så är Angermann en perfekt arbetsgivare, teamet är litet jämfört med konkurrerande firmor vilket gör att vi alla som arbetar här är på något sätt involverade i samtliga av våra projekt. På så vis ges man möjlighet att arbeta segmentsöverskridande och med en stor variation av frågeställningar.

Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?
I och med att alla transaktioner har olika förutsättningar så gäller det att snabbt sätta sig in i, och förstå den specifika affären för att nå bästa resultat för vår uppdragsgivare.

Hur gynnar din bakgrund dig i din nuvarande tjänst?
Utbildningsmässigt tillhör jag den grupp som kanske är störst representerad inom detta skrå, jag är utbildad Civilingenjör på KTH. Sedan tidigare har jag haft flera extrajobb inom fastighetsbranschen där jag i synnerhet har arbetat med transaktioner. Därtill har jag arbetat på Svefas transaktionsavdelning och arbetat brett med allt från samhällsfastigheter, byggrätter och kommunala försäljningar. Dessutom fick jag en god inblick i andra discipliner inom fastighetsbranschen. Alla dessa erfarenheter har varit väldigt nyttiga för mig i min nuvarande tjänst.   

Vad kan du ge för karriärråd till de som vill in i fastighetsbranschen?
Diskutera fastigheter, affärer, value-drivers, kundbehov etc. Det är min bestämda uppfattning att det är så man utvecklar och lär sig vilket är viktigt genom hela sin yrkeskarriär. Var nyfiken!

Hur ser du att branschen förändrats sedan du kom in i den?
När jag kom in i branschen på riktigt för första gången var 2017, innan de förändrade amorteringskraven trädde i kraft. Så jag fick ganska direkt i karriären vara med om en kraftig sättning på bostadsbyggrättssidan vilken än idag håller på att repa sig. Samhällsfastigheter har också utvecklats väldigt starkt under mina år i branschen, när jag började i fastighetsbranschen var det normala att moderna vårdboenden yieldade 5% idag är motsvarande yield en bit under 4%. Men den största förändringen är kanske den alltmer accelererande konsolideringen som sker i marknaden. Denna var förvisso redan i gång när jag började inom branschen men jag tycker att den blir alltmer påtaglig.

Vad innebär Straight A all the way för dig?
Att leverera resultat över uppdragsgivarens förväntningar.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Gustav Lundström,
Associate
+46 702 78 94 71
gustav@angermann.se

Dela detta vidare