Vi är Angermann

Lär känna Pär Johansson, Partner på Angermann

Pär är Partner på Angermann och arbetar som rådgivare med fokus på transaktioner och projekt med stor erfarenhet från bank, byggbolag och fastighetsbolag. Hur gynnar hans bakgrund honom i sin nuvarande tjänst och hur ser han att branschen förändrats sedan han kom in i den i slutet på 90-talet då den fortfarande var märkt av den tidigare finanskrisen?

Berätta om din tjänst på Angermann!
Jag är Partner och jobbar som rådgivare med fokus på transaktioner och projekt.

Vad är det bästa med att jobba på Angermann?
Det ena projektet är inte det andra likt för det finns alltid unika förutsättningar i mer eller mindre omfattning i varje affär. Detta gör att man ständigt skaffar sig nya erfarenheter som man tar med sig in i nästa projekt.

Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?
Att försöka förstå vart marknaden är på väg. Då man som rådgivare fungerar som en spegel mot marknaden så måste man ständigt vara närvarande och se till att man jobbar med projekt i olika faser och inom olika segment. Då vi vet från de senaste åren att förutsättningarna för vissa fastighetssegment hastigt kan förändras och påverka investerarnas agendor är det viktigt att alltid hålla sig uppdaterad och närvarande.

Hur gynnar din bakgrund dig i din nuvarande tjänst?
Genom att jag jobbat på bank, byggbolag och fastighetsbolag tidigare i min karriär så får jag nu möjlighet att ”knyta ihop säcken” i min rådgivande roll på Angermann vilket jag ser som en oerhörd styrka.

Vad kan du ge för karriärråd till de som vill in i fastighetsbranschen?
Tänk brett och skaffa erfarenhet från olika roller, arbetsgivare och fastighetssegment. Vi lever i en marknad som är i ständig förändring så då gäller det att ha en bred kompetens.

Hur ser du att branschen förändrats sedan du kom in i den?
Branschen har förändrats fundamentalt sedan jag började jobba med fastigheter i slutet av 90-talet då marknaden fortfarande var märkt av finanskrisen knappt tio år tidigare. Marknaden var direkt inlikvid och det fanns endast ett fåtal svenska mycket konservativa aktörer på marknaden. Fastighetssegmentet som då inte hade någon benämning men som vi idag kallar för samhällsfastigheter såg många snett på och det var svårt att hitta privata köpare. Det var med andra ord långt ifrån den transparenta och likvida marknad som vi ser idag med ett stort internationellt inslag.

Vad innebär Straight A all the way för dig?
Att vi måste göra vårt bästa varje dag och kvalitetssäkra varje steg i våra processer. Våra uppdragsgivare skall känna att de är i trygga händer med bästa möjliga service och rådgivning som leder till ett försäljningsresultat som överträffar förväntningarna.

 

 

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Pär Johansson,
Partner
+46 706 55 45 34
par@angermann.se

Dela detta vidare